Kuroko no Basket Doujinshi

6 thoughts on “Kuroko no Basket Doujinshi

  1. Dạo này nàng bỏ rơi Aokaga nhà mình rồi à? Tụi ta nhớ hai anh hức ><

    • Em đâu cần phải vào, di chuột vào mục đó là sẽ thấy nguyên 1 hàng dou thôi =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s