[FULL VIETSUB] QUEER AS FOLK

Dưới đây là list full vietsub mà bạn Anh Dương đã tổng hợp lại giúp mình, cảm ơn bạn rất rất nhiều!! Chú ý, có 2 link, một là link download và hai là link xem online, nhưng link xem online hình như một vài tập đã bị hỏng, nên khuyến khích mọi người chịu khó tải về xem, và chỉ tải được trên máy tính thôi nhé!

 

LINK ONLINE:

Season 1:

EP01: https://openload.co/f/LsLNPjJQwrM
EP02: https://openload.co/f/aIl_wyHJB0s
EP03: https://openload.co/f/RLggis18BXs
EP04: https://openload.co/f/pAmeLDSPTJQ
EP05: https://openload.co/f/tJ58s__9fUY
EP06: https://openload.co/f/rui1_UBt27U
EP07: https://openload.co/f/h1JCT4AFSrQ
EP08: https://openload.co/f/3IuiRmgwpbs
EP09: https://openload.co/f/gSMtAoxYcCs
EP10: https://openload.co/f/GhudQGcwDQo
EP11: https://openload.co/f/wFtK-ra3hec
EP12: https://openload.co/f/KHslMCtGHGs
EP13: https://openload.co/f/2q1bwzI5fEw
EP14: https://openload.co/f/Yui6SV63dL4
EP15: https://openload.co/f/IZFGDi4v2U4
EP16: https://openload.co/f/CjVgwtlEy2g
EP17: https://openload.co/f/EipMbfbAtPI
EP18: https://openload.co/f/RQ2uE4JXTxM
EP19: https://openload.co/f/gB7XWRUO3Js
EP20: https://openload.co/f/C_dGxLokXcg
EP21: https://openload.co/f/rr3YCAbKc-4
EP22: https://openload.co/f/VPwAIF9gtp8

Season 2:

EP01: https://openload.co/f/EN87a5Q9GDk
EP02: https://openload.co/f/GofAQvG6SYc
EP03: https://openload.co/f/hPHPnn7UJ60
EP04: https://openload.co/f/taXPsS89sI8
EP05: https://openload.co/f/u4sNBifUsMc
EP06: https://openload.co/f/K4bcN0-DEH0
EP07: https://openload.co/f/jETP_YjRc2Q
EP08: https://openload.co/f/5MSvAm-EALY
EP09: https://openload.co/f/RD8Er3wUeLY
EP10: https://openload.co/f/YEo46juoWTY
EP11: https://openload.co/f/u6vOAorYtjM
EP12: https://openload.co/f/nh1PIJrbtek
EP13: https://openload.co/f/MDCTMzXZs-o
EP14: https://openload.co/f/fGbS37P_8xA
EP15: https://openload.co/f/Ur7shfEFq9U
EP16: https://openload.co/f/Dzr_iJs-6Uw
EP17: https://openload.co/f/H-IT2IjSemc
EP18: https://openload.co/f/LuYX52o4cYs
EP19: https://openload.co/f/BA5YlKwri1Y
EP20: https://openload.co/f/3Eap8XLdNN4

Season 3:

EP01: https://openload.co/f/lsC6VfnLCh8
EP02: https://openload.co/f/Aua54hGhe5Q
EP03: https://openload.co/f/g35mwDqC3Gc
EP04: https://openload.co/f/zZkecTMwi_Q
EP05: https://openload.co/f/2kY1_n7vvVA
EP06: https://openload.co/f/TEle7HYvM9A
EP07: https://openload.co/f/ABpT9_VNxwU
EP08: https://openload.co/f/K-nqHTTEXFo
EP09: https://openload.co/f/FUDJtJ_cBGc
EP10: https://openload.co/f/6RWFqhMMVaw
EP11: https://openload.co/f/PKuw3nenmT8
EP12: https://openload.co/f/TGJn08N9wTI
EP13: https://openload.co/f/jLupkvcgI9g
EP14: https://openload.co/f/hPJJQX7gL0A

Season 4:

EP01: https://openload.co/f/eOZX0LnsOIg
EP02: https://openload.co/f/oFEn9rxnbyg
EP03: https://openload.co/f/N3XyH_AIfz0
EP04: https://openload.co/f/crxlNp0u1g8
EP05: https://openload.co/f/CMwzsN891YI
EP06: https://openload.co/f/jmzhGkX9LXQ
EP07: https://openload.co/f/rbJ_BbCPbRI
EP08: https://openload.co/f/uttal53fB0k
EP09: https://openload.co/f/2dI8taXZnGI
EP10: https://openload.co/f/XvPMLmM-9Ws
EP11: https://openload.co/f/ATjw0m3Ly8c
EP12: https://openload.co/f/9arns9D0XEA
EP13: https://openload.co/f/wYflQEIz-iU
EP14: https://openload.co/f/Lqved9uehCE

Season 5:

EP01 & EP02: https://openload.co/f/_b53Oo_sm1I
EP03: https://openload.co/f/-Djp0JVxRq8
EP04: https://openload.co/f/N432ax1rZx8
EP05: https://openload.co/f/cvxqga22VtY
EP06: https://openload.co/f/va6fyCVbG9I
EP07: https://openload.co/f/ELU_AwCdHIc
EP08: https://openload.co/f/lvohRwnXE3E
EP09: https://openload.co/f/J3tZmMflZFc
EP10: https://openload.co/f/3Omc_1k7QsA
EP11: https://openload.co/f/wDS0dJBv06c
EP12: https://openload.co/f/v6tw-Z5sWuQ
EP13: https://openload.co/f/Uk1s7HBVv04

 

LINK DOWNLOAD:

Full Season 1: https://mega.nz/#F!765gHKDK!8qH8UUDnLXOTV5k6TO_7Pw
Full Season 2: https://mega.nz/#F!u7oASKoa!UhySaejyhxJPjI_lwCn6hg
Full Season 3: https://mega.nz/#F!nmgCmaga!MUVnqGUy0SidtuvW8Jnj_w
Full Season 4: https://mega.nz/#F!CqpGEQAQ!RRq5hcxhY0wvc9alyjBg9A
Full Season 5: https://mega.nz/#F!rrpH3I5b!Ve-XISGiR6d_tnzYgU2zBA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s