7 thoughts on “Gekkan Shoujo Nozaki-kun

  1. Mình cũng muốn tham gia vào làm bộ này có được không? Ọ A Ọ
    Mình trans hay edit đều làm được hết đó Ọ A Ọ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s