Their Story dj – [Đàn anh x Tần Hùng] Untitled

Thể loại: Shounen-ai, Sweet, Comedy, Doujinshi

Tác giả: miyajimamizy

Bản gốc: http://miyajimamizy.tumblr.com/

Sơ lược: Những câu chuyện ngắn dễ thương của tác giả Mizy về đàn anh và Tần Hùng.

Đã có sự đồng ý của tác giả

.

Comics: [1 – 2 – 3] [4] [5]

Specials: [1] [2] [3]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s