4 thoughts on “[19 Days] 454

  1. Tụi nó cười là do thằng đen bảo ổng ăn cứt bò đấy 🤣
    Lần 3 đọc lại nha
    Hồi ức ùa về ghê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s