[Comic] Hearts for Sale


Artist: Miyuli (Julia K.)

Original: http://miyuli.tumblr.com/post/77927805768/finally-i-can-present-you-my-little-comic-hearts

The comic is translated without the permission from the artist! Please do not bring out! Support the artist by liking/re-blogging the original posts on Tumblr.

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả! Xin vui lòng không mang đi nơi khác! Ủng hộ tác giả bằng cách like/reblog bản gốc trên Tumblr.0tumblr_n1mbkuvypR1qggsavo1_1280
Continue reading