26 thoughts on “Kuroko no Basket dj – [AoKaga] Khi AoKaga Tắm Cùng Nhau

  1. Kagami à “chảy nước miếng” ^q^. Còn thằng than kia không còn gì để comment “tao cứng cmnr” anh tỉnh v~ =))))))))

    • Thằng bán than kia nhìn Baka có tí là “lên” à =))))))))))))) Chịu hổng nổi mà~

  2. đừng ảo tưởng cưng, đừng ảo tưởng… đừng… đờ mờ hun thiệt á chứ ảo tưởng cái vẹo gì =))))))

    • Ụ hụ hụ hụ lúc dịch tui cũng quắn lên quắn xuống luôn đới ;;v;; Chịu không nổi mà =)))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s